Planleggingsdager 2018/2019

Solheim barnehage har 5 planleggingsdager hvert år. Disse dagene er barnehagen stengt

Planleggingsdager for 2018/2019 er

 

Mandag 10. september

Fredag 09. november

Onsdag 2.  januar

Tirsdag 23. april 

Fredag 14. juni