Planleggingsdager 2018/2019

Vi har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt.

Planleggingsdagene 2018/2019er:

Mandag 10. september

Fredag 09. november

Onsdag 2. januar

Tirsdag 23.april

Fredag 14.juni