Planleggingsdager 2017/2018

Vi har 5 planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt.

Planleggingsdagene 2017/2018 er:

Mandag 11. september

Fredag 10. november

Tirsdag 2. januar

Tirsdag 03.april

Fredag 8.juni