Norsk Smaksskule

Norsk Smaksskule er et opplegg i regi av Norsk Kulturarv.

"Norsk Smaksskule" er en landsdekkende aksjon, rettet mot barnehager og grunnskoler. Aksjonen ønsker å sette fokus på å gi barna flest mulig smaksreferanser i ung alder. Ernæring har også en sentral plass i Norsk Smaksskule. Norsk Smaksskule ønsker å gi barna kunnskaper om ernæring slik at barna er oppmerksomme og bevisste i forhold til mat.  

Norsk Kulturarv har i flere år gitt gratis kurs til lærere og barnehageansatte i hele landet. Etter kursene har aksjonen som mål at de ansatte går tilbake til egen barnehage eller skole og setter fokus på smaks-glede og ernæring. Solheim barnehage deltok på kurs i 2015. 

Gjennom kurset fikk vi inspirasjon, ideer og påfyll både til hvordan vi kan variere menyen i barnehagen og hvordan vi kan lære barna å like mat med ulik smak. Vi forsøker å ha en meny med fokus på å gi barna varierte smaker. 

Norsk kulturarv sin nettside sier blant annet dette om barn og smaksopplevelser: 

"For å påvirke barns valg av mat er det to perspektiver som er viktigere enn alt annet. For det første trenger de gode opplevelser med mat, og i tillegg trenger de å delta i utformingen av opplevelsen. Det betyr at matkultur og måltidsopplevelse er de to viktigste ordeene når man ønsker å påvirke barnas matvaner"

Mer om Norsk Smaksskule kan dere lese på nettsidden: www.kulturarv.no