Organisasjonsform

Andelslag

Solheim barnehage er et andelslag. Det innebærer at dere foreldre kjøper dere inn med en andel hver i barnehagen. Andelsbeløpet betales tilbake når dere slutter.

Selskapsformen er et samvirkeforetak. Barnehagen følger derfor lov om samvirkeforetak.