Andelsstyrets medlemmer

Solheim barnehage er et andelslag. Barnehagens øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet velger så representanter til styret

Andelsstyret består av 5-7 medlemmer.


Andelsstyret har ansatt daglig leder som ivaretar den daglige driften av barnehagen. Det avholdes 5-7 møter i andelsstyret hvert år. 

 

Andelsstyret pr.april 2018 (sist avholdte årsmøte)

Marius Myhre, leder

Helle Erika Olsen, nestleder

Mai Kristin Henriksen, ansattvalgt representant

Espen Asakskogen

Sigrid Kibsgaard

Øyvind Morud

Knut Ola Bjerke

Heidi Andersen, daglig leder(møterett men ikke stemmerett i styret)

 

Dersom dere ønsker kontakt med noen av medlemmene i styret, ta kontakt med personalet på egen avdeling. De kan gi kontaktinformasjon til styrets medlemmer.