Årsmøte

Barnehagens vedtekter pålegger andelslaget å avholde årsmøte hvert år. Dette avholdes vanligvis i april måned.

 

Innkallelse og sakspapirer blir  sendt til andelshavere pr. mail.

 

På vegne av andelsstyret, 

Heidi Andersen

daglig leder