Årsmøte 2018

Andelslaget Solheim barnehage avholder årsmøte onsdag 25 april.

 Innkallelse og sakspapirer blir  sendt til andelshavere pr. mail senest en uke før årsmøtet. 

 

Dersom du ikke har mottatt mailen med årsmøtepapirer, ta kontakt med daglig leder!

 

På vegne av andelsstyret, 

Heidi Andersen

daglig leder