Barnehagens vedtekter

Barnehagens vedtekter revideres ved behov. Vedtektene ble sist endret på årsmøtet 2016. Gjeldende vedtekter finnes her: