Søknad om barnehageplass

Solheim barnehage er en del av samordnet opptak i Nannestad kommune. Det er felles søknadsskjema for alle barnehagene i kommunen

Søknad om barnehageplass gjøres via barnehageportalen i Nannestad kommune. Barnehageportalen finnes her: 

https://nannestad.ist-asp.com/NO00238-pub/login.htm

 

Vi har løpende opptak i Solheim barnehage; vi tar inn barn fra ventelisten dersom det oppstår ledige plasser i løpet av året.  Hovedopptaket gjøres i august. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. 

 

Pr. august 2018 er det ingen ledige plasser.