Når vi er på tur..

Vi har fine områder for turer i nærmiljøet rundt barnehagen.

Vi har torsdag som utedag i barnehagen. Denne dagen forsøker vi å være ute mesteparten av dagen. Vi er noen ganger på tur i nærmiljøet, men ikke alltid. Hvor vi går og hvor langt vi går avhenger av flere forhold: både vær og "føre" er med å bestemme hvor vi skal gå. 

 

Fra barnehagen tar det 2-3 minutter å gå ut på "jordet". På jordet ligger skiløypene klare gjennom hele vinteren!

Fra "jordet" har vi 5-10 minutter å gå før vi kommer til skogen. Avdelingene har tur-plasser vi bruker av og til når vi er på tur.

Småbarnsavdelingen bruker mye av nærmiljøet til sine turer. De er på trilletur, og har store, fine vogner.

Vi har også en grillhytte inne i barnehagen. Den bruker vi etter tur.