Temaene vi har barnehageåret 2017/2018

Vi har valgt å ha flere temaer gjennom året. Temaene er valgt ut i fra de 7 fagområdene i rammeplanen. Vi jobber med alle temaene gjennom hele året, men ønsker å ha ekstra fokus på ett og ett område over en viss periode. På denne måten sikrer vi at vi er gjennom alle fagområdene gjennom et barnehageåret.

August/September: Vennskap

Oktober:                    Kroppen

November:                Musikk

Desember:                Jul

Januar/Februar:       Eventyr og kunst

Mars:                        Påske

April/mai:                Forskning

Mai/juni:                 Vår og trafikk