Med fokus på de aller minste!

Vi er så heldige å ha en helt egen småbarnsavdeling her i barnehagen: Soria Moria

Avdelingen består nå høsten 2018 av 12 barn og 4 voksne. 

Personalet på avdelingen består av to pedagoger og to assistsenter, alle med lang erfaring fra arbeid i barnehage. 

Avdelingen har gode rutiner for å lage barnehagehverdagen mest mulig forutsigbar for de små. Vi er opptatt av å skape trygge rammer og forutsigbare hverdager.

Vi har et soveskur utenfor avdelingen slik at barna kan sove ute i ly, men fortsatt i frisk luft.

Avdelingen prioriterer å være mye ute, og har fine turvogner som blir benyttet flittig gjennom året på turer og oppdagelsesferder.