Med fokus på de aller minste!

Vi er så heldige å ha en helt egen småbarnsavdeling her i barnehagen: Soria Moria

Avdelingen består i høst (2017) av 13 barn og 4 voksne. Vi har i tillegg lærling ut august.

Personalet på avdelingen består av to pedagoger og to assistsenter. Avdelingen har gode rutiner for å lage barnehagehverdagen mest mulig forutsigbar for de små.Vi har også et soveskur utenfor avdelingen slik at barna kan sove ute i ly, men fortsatt i frisk luft.

Avdelingen prioriterer å være mye ute, og har fine turvogner som blir benyttet flittig gjennom året på turer og oppdagelsesferder.